Vi er et firma fra Polen, som ble etablert i Norge i 2006. Vårt spesialområde er skogreising og drift, hageanlegg og utforming av grøntarealer.

Vår grunnleggende virksomhet omfatter trepleie og beskyttelse av trær, det å skape økologisk bevissthet rundt naturen som en helhet, med spesielt fokus på planter og trær.

Vi kan ta oss av så vel store skogsområder, som enkeltrær i byen, og dekker hele Oslo og Akershus-regionen.

Vi tar spesielt typisk skogrelaterte jobber, men også kan hjelpe med å utforme større grøntarealer. I tillegg er vi dyktige på skogsdrift og skogsvern samt trefelling, tilskjæring av trekroner, justering av trehøyde og fjerning av tørrkvister .

Vi kan jobbe i vanskelig tilgjengelig terreng, i narheten av kraftlinjer, offentlige veger og over hustak.

Vi kan også anbefale våre hagearbeider kombinert med steinlegging, terrassebygging og andre arbeider knyttet til eget hagestell.

Vi står til tjeneste med rådgivning og teknisk bistand.

EUROPEAN ARBORICULTURAL COUNCIL

                                              

COMPANY

We are a private company established in 1999. We provide services to both private and state forest owners.
We offer professional services in the field of forestry and silviculture (afforestation, tree stand maintenance, tree felling and timber harvesting).

We perform the following work:

  1. maintenance - tree-crown thinning - tree-crown volume reduction - deadwood removal from trees - removal of dangerous branches and limbs - improvement of statics - installation of lashing
  2. cutting entire trees, including difficult ones
  3. other work upon demand

We are a pro-ecologic company performing a wide range of activities connected with the cultivation, maintenance and protection of trees. We deal, among other things, with the promotion and practical development of new cultivation methods that are friendly to trees (growing, protection, maintenance, breeding), as well as with shaping the social and cross-cultural awareness relating to trees.

All work with trees is performed using alpinist climbing techniques which meet the requirements of the E.A.C. standards both with regard to work connected with tree maintenance and clearance and with regard to safety issues. We use only certified equipment. The company has an international certificate issued by the INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE CULTIVATION AND PROTECTION and approved by the EUROPEAN ARBORICULTURAL COUNCIL.

OFFER

We perform the following work:
Timber harvesting and forest utilisation.
Forest utilisation includes timber harvesting, skidding and exportation, as well as complementary utilisation, and is performed with a view to the breeding and sanitation needs of tree stands with the use of the following cutting types:
- clearcutting and complex felling, which enable the establishment and development of new tree stands
- thinning, either positive (selective) or negative (sanitation)
- removal of deadwood, fallen trees and broken trees in tree stands of every age on an occasional utilisation basis.

EUROPEAN ARBORICULTURAL COUNCIL